WAAR EN WANNEER MAG U UW AFVAL AANBIEDEN?

 

Waar biedt u de minicontainer aan:

Huishoudelijke afvalstoffen in individuele minicontainers dienen uitsluitend in de eigen inzamelwijk, conform de overzichtstekeningen horende bij artikel 4, op de dagen aangeboden te worden als op de jaarlijks vastgestelde afvalkalender is aangegeven;

 

Hoe laat mag u uw minicontainer buiten zetten:

De minicontainers moeten tussen 20:00 uur en 22:00 uur op de dag voorafgaand aan de inzameldag of tussen 6:00 uur en 7:45 uur op de aangegeven inzameldag aangeboden worden. Daarbuiten is niet toegestaan in verband met geluidsoverlast van het rijden van de minicontainers.

 

Tijden binnenhalen minicontainers:

De minicontainers moeten uiterlijk om 20:00 uur op de aangegeven inzameldag op het eigen perceel teruggeplaatst zijn.

 

Waar biedt u de huisvuilzakken aan:

Huishoudelijke afvalstoffen in huisvuilzakken dienen uitsluitend in de eigen inzamelwijk te worden aangeboden op de momenten zoals aangegeven op de jaarlijks vastgestelde afvalkalender is aangegeven.

 

Hoe laat mag u uw huisvuilzakken buiten zetten:

De huisvuilzakken moeten tussen 6:00 uur en 7:45 uur op de aangegeven inzameldag aangeboden worden.

 

Aanbieden van grof huishoudelijk afval en grof snoeiafval:

Dit afval wordt op afspraak opgehaald. Grof huishoudelijk afval en grof snoeiafval moet tussen 6:00 uur en 7:45 uur op de (telefonisch) afgesproken inzameldag aangeboden worden.

 

Elektrische apparaten:

Voor het ophalen van elektrische apparaten kunt u telefonisch een afspraak maken. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moeten tussen 06:00 en 07:45 uur op de afgesproken inzameldag aangeboden worden.

 

Tijden gebruik inzamelvoorzieningen:

In verband met mogelijke geluidhinder mogen inzamelvoorzieningen, zoals ondergrondse containers, alleen tussen 7:00 uur en 22:00 uur worden gebruikt.

 

Openingstijden Regio Recycle Punt:

Het Regio Recycle Punt is gevestigd aan de Kitmanstraat 26. U kunt daar terecht op maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur. En op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.