+
-

Is het bouw- en sloopafval meer dan 10m³, of bevat het vermoedelijk asbest? Dan moet u een sloopmelding indienen. Het is niet mogelijk om losse grond, zand en gras aan te leveren bij het Regio Recycle Punt.

 

Regio Recycle Punt

Heeft u minder dan een kwart kubieke meter bouw- of sloopafval? Dan kunt u dit zelf wegbrengen naar het Regio Recycle Punt. Heeft u meer dan een kwart kubieke meter, dan dient u hiervoor een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen.

 

Wat mag bij het bouw- en sloopafval? Check het zelf met de Recyclemanager APP

Heeft u een product wat u wilt weggooien maar weet u niet bij welke afvalstroom dit moet? Kijk dan op de site van Recyclemanager of download de App voor Android en IOS. Hier kunt u het product invullen en Recyclemanager zal aangeven bij welke afvalstroom het mag.

Bouw- en

sloopafval