• PROJECT WIJZIGING AFVALINZAMELING

   

  Nieuwe Inzamelstructuur

  Eind februari 2016 stelde de gemeenteraad van Alkmaar het Afvalbeleidsplan 2016-2020 vast. Met daarin doelstellingen rond afvalscheiding (60% afvalscheiding en 180 kg restafval per inwoner per jaar). Via een motie heeft de raad de ambitie om in de top-10 positie in vergelijking met andere steden met gelijke hoogbouwpercentages te komen als het gaat om afvalscheiding. Om dit te realiseren, komt er binnen gemeente Alkmaar een nieuwe inzamelstructuur. Ook komt er een bijbehorende communicatiecampagne. Deze wil aanzetten tot bewustwording en vooral duurzaam afvalgedrag (zoveel mogelijk voorkomen van afval en optimale afvalscheiding die leidt tot zo min mogelijk restafval).

   

  Laagbouw

  In de laagbouw komen ondergrondse verzamelcontainers (OC’s) voor de inzameling van restafval. De minicontainers (MC’s), die voorheen werden gebruikt, worden in gebruik genomen voor de inzameling van plastic verpakkingen, metalen en drankenkartons (PMD). De MC’s voor groente en fruitafval (GFT) en oud papier en karton (OPK) blijven in gebruik. Daar waar MC’s ontbreken, worden deze extra geleverd. Deze vorm van inzamelen wordt ook wel ómgekeerd inzamelen’ genoemd.

   

  Hoogbouw

  Bij hoogbouw komen extra OC’s voor de inzameling van herbruikbare grondstoffen. Bij voldoende ruimte én voldoende aantal huishoudens worden OC’s voor PMD, OPK en GFT bijgeplaatst.

  In het centrum (Binnenstad en Spoorbuurt) wordt daar - waar mogelijk - een OC voor de inzameling van PMD geplaatst.

  Bij winkelcentra en andere wijkvoorzieningen wordt de inzameling van glas en textiel op orde gebracht door het plaatsen van extra OC’s.

   

  actueel

  Inloopbijeenkomst Vroonermeer:

  Op maandag 27 februari is er een inloopbijeenkomst over de nieuwe wijze van afvalinzameling. Deze keer bedoeld voor bewoners van de Vroonermeer. De bijeenkomst vindt plaats in De Lispeltuut, P.C. Boutensstraat 4, van 19.00 uur tot 20.30 uur. Via onderstaande links vindt u de bewonersbrief en de locatiekaart voor te plaatsen ondergrondse containers voor de Vroonermeer:

  Bewonersbrief

  Locatiekaart

   

  Ontwerp-aanwijzingsbesluiten Alkmaar-Noord (wijk 9 en 11):

  Vanaf 26 januari 2017 liggen de ontwerp-aanwijzingsbesluiten voor een deel van Alkmaar-Noord (inzamelwijk 9 en 11) ter inzage. Alle bewoners hebben een informatiebrief gehad over de nieuwe manier van afval inzamelen in hun wijk/buurt. Bewoners die zijn aangewezen op een ondergrondse restafvalcontainer kunnen een zienswijze indienen, zoals dit vermeld staat in de brief.

  Hieronder staan de overzichtstekeningen met de locaties van de ondergrondse containers:

   

  Achtergrondinformatie