+
-

Restafval kunt u kwijt in de grijze minicontainer of in de ondergrondse containers. Als we het perfect doen belandt maar 20% van ons afval in het restafval. Restafval wordt verbrand. Dat gebeurt heel zorgvuldig om te voorkomen dat er schadelijke stoffen in het milieu terecht komen. De warmte die bij de verbranding vrijkomt wordt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Van tien kilo restafval kan een spaarlamp ruim 500 uur branden. Zo wordt uiteindelijk ook het restafval benut!

 

Wat mag bij het Restafval? Check het zelf met de Recyclemanager APP

Heeft u een product wat u wilt weggooien maar weet u niet bij welke afvalstroom dit moet? Kijk dan op de site van Recyclemanager of download de App voor Android en IOS. Hier kunt u het product invullen en Recyclemanager zal aangeven bij welke afvalstroom het mag.

restafval